Ένας άνθρωπος θεωρείται ψυχικά υγιής όταν:

  1. Είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος στις αλλαγές στη ζωή του, πχ παγκόσμιες κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, μετακινήσεις, μετακομίσεις κτλ.
  2. Γνωρίζει τον εαυτό του, έχει ταυτότητα, είναι αυτόνομος δεν εξαρτάται και επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων έχει άποψη για τον εαυτό του και τη ζωή του.
  3. Γνωρίζει το σκοπό της ζωής του, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να μάθει, πού θέλει να πάει, πώς θέλει να ζεί.
  4. Γνωρίζει και αναλαμβάνει τους κοινωνικούς του ρόλους και είναι λειτουργικός,  πχ ρόλο μητέρας, ρόλο συντρόφου, ευθύνη στην εργασία κτλ.
  5. Έχει επίγνωση των αναγκών του άλλου πχ σέβεται τα όρια, αποδέχεται τη διαφορετικότητα κτλ
  6. Έχει ψυχική αντοχή, διαχειρίζεται το άγχος του και τις καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή.